Μικρή Τεχνητή Λίμνη/Small Artificial Lake

Στη συνέχεια της διαδρομής σας, θα βρείτε την «Μικρή Τεχνητή Λίμνη». Εδώ θα συναντήσετε ψάρια του γλυκού νερού που ζουν στη μεγάλη λίμνη που βρίσκετε λίγα μέτρα παρακάτω. Καθίστε να πάρετε μια ανάσα στα παγκάκια που βρίσκονται στην περίμετρό της.

Following your route, you will find the «Small Artificial Lake». Here you will meet freshwater fish that live in the large lake located a few meters below. Sit down to take a breath on the benches around its perimeter.

Advertisement